Maribou

Maribou LaTour

Maribou LaTour
8”x 8"
Oil on linen
2010


© Anthony Ryder 2015