Stargazers

Stargazers

Stargazers
8”x 6”
Oil on panel
2006


© Anthony Ryder 2015